سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی باقری – مربی جهاد دانشگاهی استان یزد
احمد افروزیان – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی استان یزد
ملیحه ذاکریان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

در دنیای امروز تنشهای ابی روز به روز افزایش پیدا م یکند این امر باعث شده تا مصرف اب باتوجه کامل به محدودیت ها و در جهت تامین نیازها و اهدافمختلف که بعضا با یکدیگر در تضاد باشند صورت گیرد از عمده دلایل تنشهای ابی می توان به افزایش جمعیت و محدودیت منابع الودگی منابع و برنامه ریزی های بی رویه در توسعه بخش کشاورزی و صنعتی اشاره نمود از میان چالشها و فرصتهای ایجاد شده در جهت بهره برداری بهتر و بهینه از سیستمهای منابع آب و همچنین بالا بردن توانایی سیستم مدیریت منابع اب می توان به ظرفیت سازی و افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی درک بهتر پدیده ها ایجاد ابزار کارهای مفید و استفاده از تکنولوژی های بومی شناخت پویایی و مجانب های رشید سیستم برخورد با عدم قطعیت ها و تبدیل اختلاف به همکاری در بخش تخصیص و مصرف آب اشاره نمود. هدف از این مقاله دستیابی به میزان مصرف آب شهری در شهرستان استان یزد از لحاظ شاخص های ۱۶ گانه مورد بررسی است روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است برابر تحلیل صورت گرفته شهرستانهای استان یزد در چهار سطح مصرف بالا میزان متوسط مصرف مصرف نسبتا پایین و مصرف پایین جای گرفته اند