سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود ربانی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
محسن ضیایی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
ندا معنوی زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت منابع در هنگام بحران از موضوعات اساسی در مدیریت بحران قلمداد می شود. در مقاله حاضر برای سه وضعیت بحران و با استفاده از برنامه ریزی ریاضی اقدام به تخصیص منابع شده است. می توان مدیریت منابع را از منظر بحرانهای طبیعی، بحرانهای صنعتی مورد توجه قرار داد. لذا ضرورت برنامه ریزی و آمادگی قبلی بعنوان بخشی از اقدامات پیشگیرانه مطرح می باشند. در این مقاله سه استراتژی برای وضعیتهای بحران ارائه شده است. در کلیه موارد محدودیتهایی پیش بینی و مساله در استراتژیهای مختلف فرموله شده است. مثالهای عددی در خصوص کارآیی مدلها در قسمت انتهایی مدلها ارائه شده است.