سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جعفر ضابطیان – عضو هیئت علمی سازمان جهاد کشاورزی فارس، مسئول سابق طرح توسعه جامعه مناطق عشایری استان فارس(۷۷-۱۳۷۵)

چکیده:

با توجه به اینکه برنامه ریزی منطقه ای را بهترین شیوه برای تخصیص منابع محلی معرفی می کنند. در تدوین طرح ساماندهی عشایر دشت نمدان محور مطالعه نحوه نگرش به منابع جهت دسترسی اقشار کم درآمد و بهره برداری بهینه از این منابع مورد توجه قرار گرفت. این نوع برنامه ریزی با پرکردن خلاء میان برنامه های ملی و محلی امکان نگرش سیستمی را فراهم می آورد لذا از طریق برنامه ریزی منطقه ای – ارتباط از پایین به بالا در برنامه ریزی- پیوند برنامه های ساماندهی عشایر با سطح ملی و روستایی فراهم می گردد. اهمیت موضوع: دشت نمدان با وسعتی حدود ۳۰۰/۰۰۰ هکتار بزرگترین دشت عشایر نشین کشور و دومین دشت استان فارس از نظر وسعت محسوب می گردد تاثیر روند رو به رشد بهره برداری از منابع کشور و توانمندی های بالقوه این دشت همراه با سرمایه گذاری های پراکنده باعث گردیده تا بخش وسیعی از اراضی منطقه که از دیرباز به صورت چراگاه طبیعی مورد استفاده دامداران روستایی و عشایری قرار دارد مورد تهدید قرار گیرد. با توجه به استعدادهای طبیعی و بالقوه دش، ضرورت مطالعات جامع نگر منطقه ای جهت ساماندهی به زندگی عشایر در پیوند با روستاهای موجود در دشت احساس گردید که در این مقاله تجارب این مطالعات روش کار و نتایج ارائه می گردد. روش مطالعه: اهداف کلی کلی مطالعات دشت نمدان استفاده عقلایی از منابع پاسخ منطقی به تقاضاهای فرایند اسکان در عشایر و در نهایت تهیه برنامه توسعه پایدار در منطقه بوده که در قالب فرایند برنامه ریزی منطقه ای مطالعات مذکور در ۷ مرحله در ارتباط سیستمی با یکدیگر به شرح ذیل تهیه شد: مرحله اول: تعیین محدوده منطقه بر اساس شاخص های همگنی و همبستگی فضایی مرحله دوم: توصیف وضع موجود در ابعاد، اجتماعی، اقتصادی و منابع محیطی مرحله سوم: تجزیه، تحلیل اطلاعات با نگرش سیستمی در رابطه با یکدیگر ، مرحله چهارم : جمع بندی مسائل منطقه، تنظیم اهداف توسعه در بخش های مختلف ، مرحله پنجم: راهبردهای پیشنهادی در زمینه توسعه موزون عشایر منطقه ، مرحله ششم: تهیه نقشه کاربری اراضی ، مرحله هفتم: تهیه برنامه توسعه منطقه و مکانیزم های اجرایی برنامه ساماندهی عشایر. که در این مقاله ضمن ارائه روش صورت گرفته در این مطالعه نتایج کاربردی آن نیز ارائه خواهد شد.