سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین رستنده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری گرایش طراحی منظر دانشگاه تربیت م

چکیده:

گورستان های غیر فعال درون شهری یکی از سایت های حادثه آفرین شهرها به حساب می آیند. همجواری این گونه سایت ها با مناطق فعال شهری، سبب بروز اختلالات فراوان در نظام کالبدی شهرها می گردد. اختلال در نظام امنیت اجتماعی شهر و ناهماهنگی در نظام منظر شـــــهری از تاثیرات نامطلوب گورستان های غیر فعال و متروکه در دل کالبد فعال شهر می باشد. تبدیل گورستان های متروکه به پارک ـ گورستان های درون شهری علاوه بر حذف تاثیرات نامطلوب محیط، سبب ایجاد بسترهای مناسبی در جهت ارتقا کیفیت زیست محیطی، بهبود شرایط خرداقلیم و ایجاد فضاهای شهری خاطره انگیز می گردد. در این مقاله سعی بر آن است پس از شناسایی نتایج نامطلوبِ گورستان های غیر فعال، راهکارهایی در جهت تبدیل این گونه سایت ها به پارک های درون شهری یا پارک ـ گورستان های تاریخی ارائه گردد.