سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حلواساز – رئیس گروه برنامه ریزی مخازن سدهای حوزه آبریز رودخانه های کرخه و مارون
آرش بقال نژاد – رئیس گروه برنامه ریزی مخازن سدهای حوزه آبریز رودخانه کارون بزرگ
احمدرضا اسماعیلی – مدیر دفتر برنامه ریزی مخازن سدها

چکیده:

بی شک برنامه ریزی بلند مدت با تعیین سیاست ها و الگوی بهره برداری از پیش تعیین شده دراز مدت (حداقل مطابق تغییرات سال آبی) میسر میباشد. از سویی برنامه ریزی مخازن در زمستان و بهار با توجه به شرایط اقلیمی منطقه خوزستان و وقوع سیلاب ناشی از بارندگی و گاها ذوب برف خصوصا بصورت بلند مدت دقت زیادی را طلب می نماید، لذا ارائه و تکیه بر روشی که ضمن سادگی بتواند الگویی برای بهره برداری از مخازن باشد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از اینرو در ای تحقیق با توجه به مقادیر آورد رودخانه کرخه (بعنوان یکی از مخازن استان خوزستان) بخصوص ایام سیلابی که در واقع از ویژگیهای این رودخانه و تعیین کننده درصد عمده و اصلی آورد رودخانه میباشد و با شبیه سازی پارامترهای مختلف به بیان نتایجی پرداخته شده که بیانگر و تایید کننده امکان استفاده برنامه ریزی بر اساس روش مورد اشاره می باشد. در این تحقیق به شبیه سازی و بهره برداری مخزن کرخه درماههای آبان لغایت دیماه ۱۳۸۴ اشاره می گردد. سالهای آماری از نظر آورد درجه بندی و مخزن با حالتهای مختلف شبیه سازی شده است با دسته بندی سیلابهای سه روزه، مخزن در حالات وقوع سیلاب شبیه سازی و گزینه بهتر جهت شرایط فعلی انتخاب می گردد.