سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد گلستانی صحت – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده م
خلیل فرهنگدوست – استادیار گروه مکانیک

چکیده:

در این مقاله به بررسی جوشکار ی رباتیک اتصالات رویهم افقی درGMAW پرداخته شده است . کمینه کردن زمان سیکل جوشکاری رباتیک با ماکزیمم کردن سرعت مشعل، در حالی که کیفیت جوش در حد مطلوب باشد ، هدف ما در این بررسی می باشد . لذا پارامترهای مستقل تاثیرگذار در کیفیت جوش را مشخص نموده و با استفاده از داده های آزمایشگاهی برای ترکیبات مختلف این پارامترها ، کیفیت جوش را مشخص نموده ایم . در ادامه از دو روش مدلسازی ریاضی و شبکه عصبی، سعی در پیش بینی میزان کیفیت جوش به ازای پارامترهای ورودی کرده ایم . در ادامه با انجام پروسه طراحی بهین، سرعت ماکزیمم مشعل را که به ازای آن جوش دارای کیفیت مطلوبی باشد، در حالتهای مختلف بدست آورده و در برنامه ریزی و شبیه سازی بازوی رباتیک جوشکار، از آن استفاده نموده ایم . نتایج حاصل از طراحی بهینه و شبیه سازی ربات، کارایی سیتم ربات و سیستم کنترل مربوطه را برای ارضای شرایط مورد نظر، نشان می دهد .در انجام این مقاله از داده های آزمایشگاهی اتصالات رویهم ( lap joint ) افقی ورقهای فولادی ۴۰۹ استفاده شده است.