سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرداد هادی پور – مربی گروه محیط زیست دانشگاه شهید چمران
احمد سواری – دانشیار و رئیس دانشکده علوم دریایی
شراره پور ابراهیم – مربی گروه محیط زیست دانشگاه شهید چمران

چکیده:

برنامه ریزی و ایجاد تعادل و توازن منطقه ای از این طریق مکان یابی مناسب و توجه به قابلیت ها و شرایط زیست محیطی می تواند تضمین کننده توسعه صحیح و پایدار در یک منطقه باشد. مناطق صاحلی به دلیل آسیب پذیری و وجود اکوسیستم های حساس و نیز توسعه و دخالت های انسانی از مهترین گزینه ها در جهت برپایی مدیریت زیست محیطی پایدار می باشند که ساماندهی در چهارچوب توان اکولوژیکی را می طلبد.
هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت برنامه ریزی و مدیریت مناطق ساحلی و مخصوصا جزایر در راستای بهره برداری پایدار محیط زیست و منابع آن به نفع ساکنین محلی، منطقه ای و کشور می باشد. از آنجا که جزیره قشم به عنوان منطقه ای با وسعت زیاد و رشد تجاری- اقتصادی شدید مورد توجه قرار دارد و نظریه به منابع طبیعی گرانبهای موجود در این جزیره، خصوصا ذخیره گاه زیستکره جنگلهای حرا همسویی مقوله های صنعتی و حفظ محیط زیست نیازمند راهبردی اساسی می باشد. این پژوهش سعی دارد تا با ارزیابی توان زیست محیطی و بهینه سازی منطقه و تعیین مکانهای مناسب جهت هر گونه توسعه مطابق با شرایط اکولوژیکی به ارائه سیاستها و برنامه های مقتضی جهت هدایت تغییر وتحولات منطقه مناسب با قابلیت ها و تنگناهای محیط بپردازد تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به اهمیت منطقه و روند توسعه ناپایدار در آن، جزیره قشم توان کاربردی برای چه نوع فعالیت هایی را به صورت پایدار دارد و کدامین آنها به صورتی منطقه ای و مقرون به صرفه، قابل اجرا خواهند بود.