سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

فاطمه کاظمی – PhD Candidate , school of Natural and Built Environmrnts , University of South Australia

چکیده:

آب،عامل محیطی تعیین کننده ای برای زندگی در مناطق خشک است؛لذا برنامه ریزی و مدیریت خلاق برای استفاده کارآمد از این منبع در کلیه ابعاد از جمله در منظرسازی شهری ضروری است. استرالیای جنوبی، خشکترین ایالت در خشکترین قاره جهان، استرالیا، است. شرایط محلی حاکم بر منابع آب در چنین ایالتی، ضرورت بیشتر راهکارهای استفاده کارآمد از این منبع را چه برای حیات وحش ساکن و چه برای دوام زندگی انسان آشکار می سازد.این مقاله به معرفی ایالت استرالیای جنوبی پرداخته و نیز به صورت موردی، برخی شهرهای واقع در مناطق خشک این ایالت را از نظر وضعیت برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری و راهکارهای مورد استفاده برای مصرف کارآمد آب در آنها را مورد مطالعه قرار می دهد. این راهکارها شامل برداشت آب، استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده، آبیاری قطره ای، آبیاری شب هنگام، استفاده از مالچ، کاهش سطح کاشت چمن در باغها و فضاهای سبز، آموزش عمومی جامعه، مشارکت مردمی و مهمتر از همه انتخاب صحیح گیاهان بومی مناسب منطقه است. در پایان، تجزیه و تحلیلی از این راهکارها صورت گرفته و توصیه هایی برای منظر سازی در ایران با هدف استفاده کارآمد از آب مطرح می گردد.امید است که مطالعه این ایالت و اصول مصرف کارآمد آب به کار رفته در برنامه ریزی و مدیریت منظر شهرهای خشک آن، به عنوان تجارب عملی به دست آمده در خشک ترین ایالت دنیا، بتواند تاکیدی برکارآمدی این اصول در کاهش مصرف آب بوده و الگویی عملی در جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب برای طراحان و مسئولین برنامه ریزی و مدیریت منظر در سایر کشورها از جمله ایران باشد.