سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرنوش اسدی نظری – کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده:

مطالعات در زمینه مدیریت پس از سوانح نشان داده‌اند که در بسیاری موارد، به ویژه در مناطق شهری و توسعه یافته‌تر، بهسازی و بازسازی، بعد از سانحه، پیچیده و کند می‌شود. این امر به واسطه عوامل متعددی چون پیچیدگی و عناصر ساختمانی به جا مانده از واحدهای مسکونی ویران شده، سطح توسعه‌ی منطقه، تشکیلات دیوان سالاری حاکم بر روند ساختمان سازی ، تعداد بسیار زیادی بی‌خانمان‌ها، سطح استاندارد زیست اولیه و غیره می‌باشد. در این حالت تهیه مسکن پس از مرحله سرپناه اضطراری ، مشکل اصلی می‌گردد.
لذا پژوهش پیش رو بر آن است تا نیاز مسکن بازماندگان از زلزله ای احتمالی را پیش بینی و با تلفیق برنامه ریزی صحیح و اصولی و . . . و مدیریت بحران تسهیلات لازم جهت شناخت مکان‌های مناسب اسکان موقت ایشان و نحوه آن ؛ بعمل آورد بطوری که در صورت وقوع حادثه امکان برقراری سریع اردوگاه ها برای زلزله زدگان میسر گردد.
بدین منظوربا تدوین معیارهایی که متاثر از شرایط طبیعی و کالبدی محدوده مورد مطالعه می باشد ، مکان یابی سایت ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و منطق فازیصورت گرفته و در نهایت با بهره جستن از امکانات تحلیل سلسله مراتبی AHPسایت های مورد نظر رتبه بندی شده است.