سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهراب خانمحمدی – دانشگاه تبریز
مصدق سجودی – مجتمع آموزش و پژوهش آذربایجان
مهدی پورهاشمی – مجتمع آموزش و پژوهش آذربایجان

چکیده:

در این مقاله یک سیستم کنترل و نگهداری هوشمند مطرح شده است، که برای حل مسایل برنامه ریزی پیچیده، با انعطاف پذیری و قدرت لازم و برای استفاده در یک محیط عمل واقعی سیستمهای قدرت طراحی شده است . طبیعت پیچیدة متغیرهای عملگر، تحقیق الگوریتمی مستقیم را که در آن رعایت معیار بهینه متغیرها نیز مد نظر باشد که مشکل مواجه می کند . در این مقاله برآوردهای اولیة سیستم خبره حکایت از غلبه بر این مسایل و ظهور مزیتهایی توسط تکنیکهای اساسی برای ایجاد برنامه های مناسب و کارآمد دارد . این سیستم کنترل و نگهداری هوشمند، برای استفاده در شبکه های قدرت متصل به سیستم SCADA توسعه داده شده است . این سیستم در مواقع تغییر عملیات از جمله بارگیری، تغییر ترتیب، تعیین تقدم و ظرفیت و دسترسی به مؤلفه ها، مورد استفاده قرار میگیرد . سیستم خبره برای یک بار جهت نگهداری و کنترل مؤلفه ها آماده میشود و یک ترتیب کلیدزنی اپتیمم را ایجاد میکند . به کمک این روش تحقیق علمی و اساسی، برنامه بهینه و ترتیب کلیدزنی دریک زمان کوتاه ایجاد می شود که به همین دلیل این تحقیق در کاربردهای مستقیم مؤثر است .