سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدمهران لسان صدق – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد یزد، دانشکده کامپیوتر
محمدمهدی لطفی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی صنایع
الهام محتشمی – کارشناس مهندسی صنایع، مرکز فناوری اقبال، پارک علم و فناوری یزد
فریبا بیشمار – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ، دانشگاه یزد، دانشکده صنایع

چکیده:

در سالهای اخیراهمیت مدیریت مؤثر بر پروژه ها بطور روز افزونی افزایش یافته است، اما مدیریت پروژه های IT موضوعی است که علی رغم اهمیت آن، تا به امروز در ایران کمتر مورد توجه قرارا گرفته است . پروژه های IT با توجه به پیچیدگی، انعطاف پذیری و ریسک بالایی که دارند، تخمین زمان و هزینه برای آنها کار دشواری است و برنامه ریزی این پروژه ها در اکثر مواقع با توجه به بررسی های انجام شده، منجر به شکست پروژه یا انجام آن در زمانی بیش از زمان پیش بینی شده و هزینه ای بیش از مقدار پیش بینی شده می شود . با توجه به مطالعات انجام شده برروی پروژه های IT و تکنیک مدیریت زنجیره بحرانی، به نظر می رسد که برنامه ریزی و زمانبندی پروژه های IT با این تکنیک،باعث می شود که این پروژه ها کمتر دچار شکست گردند زیرا مدیریت زنجیره بحرانی با استفاده از روابط بین فعالیتها، منابع مورد نیاز و نحوه دسترسی به منابع، مدت پروژه را تعیین و برای جبران تأخیر فعالیتهای بحرانی، از بافر پروژه در انتهای زنجیره بحرانی استفاده می کند . در روش مدیریت زنجیره بحرانی شناسایی و مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . بطور کلی مدیریت زنجیره بحرانی زمان و هزینه کل پروژه را کاهش داده و از تأخیر در موعد تحویل پروژه جلوگیری می کند . در این مقاله تلاش شده است که مدیریت زنجیره بحرانی و چگونگی برنامه ریزی پروژه های IT با این روش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . برای این منظور ابتدا مقدمه ای بر مدیریت پروژه و مدیریت پروژه های IT ارائه می گردد . سپس تکنیک مدیریت زنجیره بحرانی و معرفی می گردد . در نهایت نتایج زمانبندی اجرای پروژه عملی ایجاد سیستم مدرسه الکترونیکی با استفاده از تکنیک CCM ارائه می گردد . در نهایت مقاله با یک نتیجه گیری خاتمه می یابد .