سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدابراهیم نیکوفال – دانشجوی دکترا مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا میرمحمدصادقی – استادیار دانشکده صنایع دانشگاه امام حسین ( ع )

چکیده:

امروزه نقش مدیریت و تحلیل ریسک در تمامی مراحل انجام پروژه، از مرحله امکانسنجی پروژه تا پایان پروژه، به منظور راهبرد پروژه در مسیری منطبق با اهداف پروژه بر هیچ سازمانی پوشیده نیست . در همین راستا به منظور افزایش کارایی مدیریت ریسک پروژه، لازمست تمامی گام ها – برنامه ریزی مدیریت ریسک، تحلیل و شناسایی ریسک، برنامه ریزی پاسخ به ریسک و نظارت و کنترل ( منطبق بر گامهای )-PMI"PMBOK®", 2000 در راستای اهداف پروژه و منطبق با دامنه ریسک سازمان، بصورت یکپارچه مورد نظر قرار گیرند . همچنین شناسایی و ارزیابی ریسک ها در تمام مراحل اجرای پروژه تنها زمانی مفید و ارزشمند است که بتوان پاسخ های مناسبی را در قالب برنامه پاسخ به ریسک تدوین نمود . در این مقاله ابتدا به شرح مختصری از روشهای پاسخ به ریسک به همراه نمونه هایی محسوس از هر کدام پرداخته و سپس به معرفی ابزاری برای تصمیم گیری در مورد انتخاب مناسبترین روش برای پاسخ به ریسک خواهیم پرداخت . همچنین کاربرگ برنامه ریزی پاسخ به ریسک را به عنوان ابزاری برای شناسایی تمامی استراتژیهای پاسخ به ریسک معرفی خواهیم کرد .