سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – دانشگاه فردوسی مشهد
وحید کیوانفر – گروه مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی سجاد

چکیده:

در این تحقیق، مسئله زمانبندی بهینه قطعات بر روی ماشین آلات موازی مورد بررسی و حل قرار گرفته است. برای این منظور، سه هدف مهم الف) کمینه کردن مجموع وزن دهی شده جریمه های عدول از تحویل بموقع، ب ) کمینه کردن مجموع هزینه های ماشین کاری و ج ) کمینه کردنگستره زمانی وزن دهی شده ۳ بصورت همزمان لحاظ شده اند . همچنین بمنظور جامعیت بخشیدن به سیستم مورد نظر، هزینه پردازش قطعات باماشین آلات مختلف، متفاوت در نظر گرفته شده است . با توجه به ماهیت مسئله توالی و زمانبندی کارها و همچنین ترکیبی بودن تابع هدف، این مسائل از لحاظ پیچیدگی جزء مسائلNP-hard بشمار می روند . از اینرو الگوریتم جستجوگر تبرید تدریجی برای بهینه سازی بکار گرفته شده است. نتایج محاسباتی نشان دهنده قابلیت بالای الگوریتم تبرید تدریجی در حل مسائل چند هدفه زمانبندی است