سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیف اله محمدی – کارشناس برنامه ریزی کشور

چکیده:

کشور ما با رشد جمعیت نزدیکبه ۲ ذرصد در کمتر از ۳۸ سال شاهد دو برابر شدن جمعیت خود خواهد بود. تمرکز در شهرهای بزرگ نظیر تهران حدود ۷۵۶۹۹۰۶ نفر ، مشهد حدود ۲۱۱۳۸۹۳ نفر، اصفهان حدود ۱۴۱۸۰۰۰ نفر و تبریز حدود ۱۳۳۴۳۰۰ نفر به حدود بالایی رسیده است و افزایش تراکم در آنها توصیه نمی شود. علاوه بر این محدود بودن امکان گسترش افقی شهرا از یک سو و پر هزینه بودن گسترش عمودی آنها از سوی دیگر، سبب می شود که ساخت شهرهای جدید به عنوان یکی از راه حل های مطلوب مطرح گردد. و نیز ب همین دلیل توسعه شهرهای کوچک و متوسط و ساخت شهرهی جدید به صورت یک ضرورت در آمده است. شهرهای جدید می توانند بصورت حومه های تازهشهرهای کوچک و متوسط و یا در مکان های دورتری از قطب های تمرکز جمعیتی و یا مگاپولیس ساخته شوند.