سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس سروش – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کاوه اسپندار – کارشناس ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

ایمنی یک سد تنها به مرحله طراحی و ساخت آن وابسته نمی باشد، بلکه بازدید ، سرویس دهی و کنترل رفتار سد بابکارگیری برنامه زمانی دقیق در تمام طول عمر آن ضروری می باشد. رفتار نگاری (Monitoring) در یک سد از یک برنامه زمانی تبعیت میکند که فرکانس بازرسی ها و قرائت ها را مشخص می سازد. این برنامه زمانی به لحاظ نوع و بزرگی سد، عمر سد، استاندارد ساخت سد و میزان خطر پذیری آن برای مناطق پایین دست متفاوت می باشد. در این مقاله کوشش به عمل امده است که خطوط کلی مودر نیاز برای تنظیم برنامه رفتار نگاری سدهای بزرگ که شامل رفتار نگاریهای مورد لزوم و فرکانس انجام آنها می باشد، مشخص گردد.