سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

دکتر بارادا –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] این مقاله به بررسی برنامه شهرهای جدید در کشور مصر می پردازد و بطور اجمالی به موفقیت ها، شکست ها و الگوی "شهرهای مستقل " اشاره می نماید که اساس این برنامه را تشکیل می دهند . در اینجا رویکرد تازه ای مطرح خواهد شد که نه تنها در مصر، بلکه در مناطق دیگر نیز می تواند موفق باشد . بخش نخست با نشان دادن انگیزه های این برنامه که همان نجات اراضی زراعی از چنگال پیشرفت سریع زندگی شهری و روستایی غیرکشاورزی آغاز می گردد . در ابتدا سیاستهای متعددی برای مقابله با این معضل مطرح گردید که از آن جمله می توان به سیاست شهری ملی، و مشاوره اشاره کرد . پس از بررسی ومقایسه گزینه های مختلف، سیاست اتخاذ شده تبیین خواهد شد . این سیاست ریشه در الگوی " شهرهای مستقل " داشته که بیان می کند : " شهرها دارای پایگاه اقتصادی خاص خود بوده و احتیاجات نیروهای کاری و خانواده های آنان را برآورده می سازند . بخش دوم به ترسیم برنامه ای می پردازد که در سال ۱۹۷۶ آغاز گشته و اعتقاد بر آنست که بزرگترین برنامه ها در جهان می باشد . این بخش با بحث در خصوص اصولی که ۲۲ شهر جدید بر اساس آن طراحی شدند دنبال گشته و با ارزیابی برنامه، اسکان جمعیت، توسعه صنعتی، و تاثیر منطقه ای خاتمه خواهد یافت . در نهایت چنین نتیجه گیری خواهد شد که در صورت نیاز به ادامه برنامه شهرهای جدید و کارایی آنها، الگوی شهرهای مستقل باید دستخوش تغییراتی گردد. بخش سوم به ایجاد رویکردی جدید برای سیاستهای مربوط به شهرهای جدید می پردازد که می تواند در مصر و کشورهایی که وضعیتی مشابه دارند موثر واقع شود.