سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه زراعت زاده – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ، ایران
وفا تجردی – شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان، ایران
سیدمحمود عطاری – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ، ایران
محمدحسین عقدایی – شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان ، ایران

چکیده:

برنامه ریزی رکن اساسی فعالیتهای هر سیستم در جهت تحقق اهداف در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است: تدوین یک برنامه قابل اجرا در صورتی سودمند و مثمرثمر خواهد بود که با پشتوانه اجرا، قابلیت بازخورد و بازنگری داشته باشد . برنامه عملیاتی که در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تدوین و سپس به اجرا گذاشته شد امکان کنترل نحوة عملکرد و پیشرفت برنامه های مدون شده را به خوبی فراهم می نماید . این برنامه ها مشتمل بر سرفصلها و فعالیتهائی است که در راه رسیدن به شاخصهای معین قابل اندازه گیری ، تعریف و تدوین گردیده اند . هر سرفصل یا فعالیت وزن متناسبی دریافت کرده است که درجه اهمیت و حجم آن را مشخص می نماید . کلیه فعالیتها به نحو مناسبی قابل اندازه گیری رکمی شده اند تا امکان امتیاز دهی و نظارت را فراهم کنند . خروجی این برنامه امتیازی است که مشخص کننده موفقیت یا عدم موفقیت اقدامات هر واحد در راه رسیدن به هدف مشخص است .