سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه رحمانی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خد

چکیده:

به منظور عمل نمودن آموزش جامعه نگر در دانشگاهها، برنامه پیشنهادی توسط کمیته کارشناسی آموزش جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی شده. این برنامه با هدف بررسی راههای تطابق آموزش دانشگاهی دانشجویان با نیازهای تغذیه ای جامعه سعی در عملی نمودن اهداف ویژه زیر دارد:
۱- توجیه بودن دانشجو در مورد نقش خود در آموزش جامعه نگر
۲- استفاده مستمر و بهینه از منابع موجود برای یادگیری واحدهای درسی
۳- آشنا بودن دانشجویان با چگونگی استفاده از منابع موجود
۴- آمادگی دانشجو برای مقطع کنترل کیفیت آموزش توسط واحد بازرسی دانشگاه
۵- قبول مرحله ای بودن دوره آموزش و اجرای قاطع مقررات آموزشی
۶- برخورد فعال دانشجو با آموزش گروهی
۷- انجام تزهای تحقیقاتی در عرصه ها و متن جامعه
۸- آشنا شدن دانشجو در مقاطع تحصیلی با عوامل: جامعه شناسی سلامت، اقتصاد و سلامت، مدیریت در خدمت سلامت، روانشناسی سلامت، ارتقاء سلامت، اپیدمیولوژی کاربردی و اکولوژی اجتماعی
۹- آشنایی با طراحی و برنامه ریزی بهداشتی