سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود کیمیاگر – استاد تغذیه و رئیس دانشکده و انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور

چکیده:

با توجه به جامعه نگر کردن آموزش دانشگاهی لازم است که بخش اجرایی و سیاستگزار در دانشگاه هم سیستم برنامه ریز و مدیریت خود را بر طبق ضوابط این سیستم تنظیم نماید که کمیته کارشناسی آموزش جامعه نگر دانشگاه برنامه عملی خود را با هدف بررسی راههای تطایق آموزش دانشگاهی با نیازهای جامعه با توجه به اهداف زیر پیشنهاد نموده است:۱- برآورد وضعیت موجود واحد مربوطه که شامل: اهداف، نیروی انسانی موجود بودجه بندی منابع و برنامه های اجرایی واحد می باشد.۲- مطابقت اهداف پیش بینی شده واحد با نیازهای جامعه۳۰- تشکیل جلسه با اعضاء هر واحد برای کسب نظریات و پیشنهادات آنها.۴- پیشنهاد چگونگی جامعه نگر کردن واحد مربوطه به تنهایی و در ارتباط با واحدهای دیگر و ارائه برنامه جامعه نگر توسط دانشگاه.