سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرزاد رکنی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خد

چکیده:

کمیته کارشناسی آموزش جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف بررسی راه های تطابق آموزش دانشگاهی با نیازهای تغذیه ای جامعه سعی در پیشنهادی برای کادر هیئت علمی نموده و برنامه عملی این گروه هدف را با توجه به اهداف ویژه تنظیم نموده است:
۱- آشنا نمودن اعضاء هیئت علمی دانشگاهها بوسیله برگزاری کلاسها و کارگاههای توجیهی در رابطه به آموزش دانشگاهی جامعه نگر
۲- آشنا نمودن کادر هیئت علمی با عرصه های مربوطه
۳- برگزاری دوره های برنامه ریزی آموزشی برای مدرسین
۴- برقراری هماهنگی های علمی- آموزشی جامعه نگر بین دانشکده های دانشگاه های علوم پزشکی
۵- انجام کارورزی های دانشجویان بصورت تیمی بین دانشکده ها
۶- اهمیت دادن به طرحهای پژوهشی جامعه نگر
۷- انتشار نشریه جامعه نگر در دانشگاه ها
۸- برگزاری سمینار جامعه نگر در دانشگاه ها
۹- معادل سازی فعالیت های جامعه نگر اعضاء هیئت علمی
۱۰- انجام تحقیقات
۱۱- ایجاد کمیته حقوقی جهت حمایت حقوق صنفی اعضا هیئت علمی دانشگاها