سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی اردهالی – تحصیلات تکمیلی مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
حمیدرضا نی ساز – تحصیلات تکمیلی مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چکیده:

توجه به رشد روزافزون مصرف انرژی در کشور، بررسی روشهای بهینه سازی مصرف انرژی امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. بخش ساختمان نزدیک به ۴۰ درصد از سبد انرژی مصرفی کشور را به خود تخصیص میدهد و تحلیل انرژیبری تجهیزات مربوطه از طریق شبیهسازی عددی میتواند عرف راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی باشد. اهداف اصلی در این تحقیق ( ۱) برنامه نویسی نرمافزار شبیهسازی انرژی ساختمان ،(Building Energy Simulation)BESIM و ( ۲) تحلیل آثارروشهای بهینه سازی استاتیکی از قبیل عایقبندی، نصب پنجرههای دوجداره، ایجاد تغییر در جهت جغرافیایی و کاهش دمای داخل ساختمان و همچنین بررسی اثر روش بهینه سازی دینامیکی تحت عنوان برنامه Reset بر روی بار پیک و مصرف انرژی میباشد.