سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رباب ناصری – کارشناس ارشد آموزش مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان
نسرین قدیمی – کارشناس مامائی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان زنجان

چکیده:

متن حاضر یکی از سری طرح های آموزشی مدیریت بحران سازمان ملل می باشد. این نمونه آموزشی برای اطلاع رسانی درباره نقش ها و مسئولیتهای اعضاء، تیم مدیریت بحران سازمان ملل در چندین جنبه مهم آمادگی و رسیدگی به بحران ها و فوریت ها طراحی شده است. این مدل می تواند برای ایجاد بینش مدیران در تمام سطوح و آماده سازی تعامل آنها با دیگر دست اندر کاران ملی و بین المللی موثر می باشد. مثل مهارتهای اصولی تیم مدیریت بحران و اینکه یک تیم مدیریت بحران چیست و چه وظایفی بر عهده دارد و چه ارتباطی با سایر مکانیسم های هماهنگی را دارد بیان مینماید: این مدل می تواند بعنوان یک الگوی مستقل برای آموزش و راهنمایی اعضا، با دو وضعیت ذیل مورد استفاده قرار بگیرد.
۱- بعنوان بهترین الگو در مقابله با بحران تشریح و توصیف می نماید که چه کسی – چه کاری را – در چه زمانی و چگونه انجام دهد:
واقعیت این است که قوانین مدل – سازمان دهی به موقعیت فعالیت ها – واگذاری قانونی مسئولیت ها و به روز بودن اطلاعات همنواره روند یکسانی را طی نمی کند اما هر تیم مدیریت بحران باید بتواند تصمیم بگیرد چگونه واقعیت ها را با تعریف و منابع و اوضاع روز تطبیق دهد.
۲- در این ارائه مدل بر اساس تمرکز بر پاسخدهی اعضاء تیم شکل گرفته و نقش های بسیار مهم را در پشتیبانی و کاهش اثرات حوادث بیان کرده است. این مقاله همچنین انتظارات و تسهیلات لازم را برای بازسازی و تجدید بنا بعد ازبحران یادآور شده است. استفاده کنندگان از مدل باید توجه داشته باشند که تفاوت زیادی بین نقش ها و مسئولیت ها در اورژانس ها و حوادث طبیعی و یا انواع دیگر بحران ها وجود ندارد.