مقاله برنامه هسته اي ايران از نگاه ديپلماسي عمومي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۲۴۹ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: برنامه هسته اي ايران از نگاه ديپلماسي عمومي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه هسته اي
مقاله رسانه
مقاله ديپلماسي عمومي
مقاله قدرت نرم
مقاله بين المللي شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مساله ارتباطات، نقش افکار عمومي و تاثيرگذاري آنها بر رويدادهاي جهاني بسيار پراهميت تر از گذشته است و از اين رو در جريان رويدادهايي نظير برنامه هسته اي ايران نمي توان نسبت به ديدگاه هاي بين المللي بي تفاوت بود. در واقع استمرار بحران هسته اي ايران مسولان و کارشناسان ايراني را به يافتن راه حلي در جهت حل آن واداشت و مسايلي را در ارتباط با چگونگي بحراني شدن برنامه صلح آميز هسته اي ايران مطرح کرد. در بررسي روندي که در نهايت به اجماع شوراي امنيت عليه ايران منجر شد، توجه به فعاليت هاي رسانه اي، اظهارات مقام هاي رسمي کشورها و ديدگاه هاي کارشناسان اهميت فراواني دارد. همراه شدن اين سه بخش در مسايل گوناگون از جمله در مورد برنامه هسته اي ايران جهت گيري افکار عمومي جهاني را شکل مي دهد. علاوه بر فعاليت هاي رسانه اي گسترده، موثر بودن ديدگاه هاي کارشناسان و متخصصان بر روندهاي بين المللي، مساله اي است که به ويژه در سال هاي اخير مورد توجه قرار گرفته و به همين دليل رويدادها و همايش هاي بزرگ جهاني و نقطه نظرات مطرح شده در آنها، اهميت روز افزوني يافته است. در اين رابطه، بايد تأکيد کرد که مسلما تقويت نفوذ و بهبود وجهه ايران در ميان افکار عمومي جهان مي تواند مانع مهمي در اجماع سازي طرفهاي غربي در برابر ايران باشد.