مقاله برنامه هسته اي ايران : تكثر ديدگاه ها و زمينه هاي گفتماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۳۵۵ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: برنامه هسته اي ايران : تكثر ديدگاه ها و زمينه هاي گفتماني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله برنامه هسته اي
مقاله آمريكا
مقاله گفتمان امنيت ملي
مقاله گفتمان ايدئولوژيك
مقاله گفتمان اسطوره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه هسته اي ايران سالهاست كه توجه محافل سياسي داخلي و نيز مقامات ساير دولت ها، سازمان هاي بين المللي و محافل سياستگذاري را در جهان به خود جلب كرده است، اما اين مناظرات و زمينه هاي ظهور آنها مورد بررسي عميق قرار نگرفته است. هدف از اين مقاله شناسايي «ديدگاه ها»، «رهيافت ها» و «مناظرات» موجود حول اين برنامه و بررسي زمينه هاي ظهور آنها و عوامل بيناذهني موثر در برداشت هاي متفاوت از معنا و اهميت برنامه هسته اي ايران است. به طور خاص پرسشي كه اين مقاله به آن مي پردازد اين كه چه زمينه هايي موجب شكل گيري مناظرات داخلي و خارجي درباره برنامه هسته اي ايران شده است؟ فرضيه اي نيز كه در پاسخ به اين پرسش وارسي مي شود اين است كه مجموعه اي از عوامل بيناذهني و معنايي يا به بياني ديگر، گفتمان هايي خاص را بايد به عنوان زمينه در نظر گرفت. در اين مقاله حاضر ابتدا مروري بر آثار موجود درباره برنامه هسته اي ايران ارايه و رويکرد هاي مختلف شناسايي مي شود. سپس ديدگاه هاي متفاوت صاحب نظران ايراني در مباحث هسته اي مورد توجه قرار مي گيرد و پس از آن زمينه هاي گفتماني شکل دهند به ديدگاه هاي متفاوت نسبت به برنامه هسته اي کشور بررسي مي شود.