سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن قوچه بکلو – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از روشهای جدید کاهش قله مصرف که درسیستم های توزیع نیروی برق آینده مطرح است در سیستم قیمت گذاری نقطه ای قابل اجرا است . در این نوع قیمت گذاری بهای یک واحد انرژی در فواصل زمانی مساوی ( مثلا برای هر ساعت از شبانه روز ) از قبل پیش بینی شده و به اطلاع مصرف کنندگان بزرگ میرسد با توجه به قیمت انرژی در ساعات مختلف برنامه کار خود را طوری تغییر دهند که برایشان باصرفه تر باشد . بدیهی است که قیمت کمتر انرژی در ساعات غیرقله مصرف باعث تشویق مصرف کنندگان بزرگ به تغییر برنامه کارشان است بنحوی که بیشترین مصرف را در همین ساعات غیرقله مصرف داشته باشند .
از طرف دیگر اگر برای مصرف کنندگان بزرگ باصرفه تر باشد ممکن است به نصب دستگاههائی از قبیل ژنراتور – پمپ ) ) Hydro-pump برای ذخیره کردن انرژی و ژنراتورهای محلی برای تولید انرژی دست زنند در این صورت برای شرکت سهامی برق صرفه خواهد بود که با پرداخت قیمتی مناسب از این ظرفیت تولید اضافی مصرف کنندگان بزرگ در ساعات قله مصرف بهره برداری کند . اینگونه برنامه ریزیها نیاز به تحقیق در اقتصادی بودن و نحوه پیاده کردن روش قیمت گذاری نقطه ای دارد . این مقاله خلاصه قسمتی از یک پروژه است ۱ و ۲ که برنامه کار بهینه را در سیستم قیمت گذاری نقطه ای با استفاده از برنامه ریزی خطی تعیین میکند . لازم به تذکر است که پیاده کردن چنین سیستم قیمت گذاری خرید و فروش انرژی بین شرکت سهامی برق و مصرف کنندگان بزرگ مسلتزم نصب کنتورهای جدید برای محاسبه صورتحساب و دیگر دستگاهها برای انتقال انرژی از مصرف کننده به شبکه برق است که تحقیق در اقتصادی کردن هر چه بیشتر این دستگاهها همچنان ادامه دارد .