مقاله برهان صديقين و وحدت شخصي وجود در حكمت متعاليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۷۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: برهان صديقين و وحدت شخصي وجود در حكمت متعاليه
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وحدت شخصي وجود
مقاله وجود لاشرط مقسمي
مقاله برهان صديقين
مقاله حكمت متعاليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شيخي قباد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از موضوعات اصلي و مهم ترين دغدغه فكري بشر خداوند است. انسان ها براي شناخت و اثبات و اعتقاد به او جل جلاله دست كم به دو راه عمده توجه كرده اند كه عبارتند از: عرفان و فلسفه. طرفداران هر كدام از اين شيوه ها مدعي اند كه از ديگران موفق تر بوده اند. يكي از استدلال هايي كه هر كدام از دو شيوه، مدعي توفيق در تبيين ان است، برهان صديقين است. اين برهان در حكمت متعاليه بيشتر از هر مكتب فلسفي و عرفاني ديگري، تقرير و تبيين شده است. در اين مقاله، برهان صديقين با استفاده از مباني حكمت متعاليه به گونه اي تقرير گرديده است كه به تبيين وحدت شخصي وجود پرداخته و با استفاده از ديدگاه هاي شاخص ترين صاحب نظران شيوه حكمت متعاليه، بداهت وجود مورد تبيين قرار گرفته است و اين ادعا با تحليل عميق و نهايي علت و معلول و ارجاع ان به تشان و تجلي با توجه به اخرين ديدگاه هاي حكمت متعاليه ملاصدرا و پيروان مكتب وي تبيين گرديده است. و در پايان، پنج تقرير نوين از مولف نوشتار حاضر جهت تبيين وحدت شخصي وجود، ارائه گرديده است كه علاوه بر اين كه صورت برهاني اين تقريرات محفوظ است از ذكر مقدماتي كه ديگران درصدد حذف انها بوده اند ولي عملا چنين نشد، پرهيز شده است.