مقاله برهان نظم از نگاه هارتس هورن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۴۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: برهان نظم از نگاه هارتس هورن
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه ارگانيسم
مقاله پويش
مقاله هستي واقعي
مقاله نظم اجتماعي
مقاله افراد پويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رامين فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چارلز هارتس هورن نماينده مکتب پويش در قرن معاصر است. او تنها فيلسوفي است که برهان نظم را به صورتي پيشين تقرير کرده است. برهان او بر اساس ديدگاه خاصش در باب واقعيت شکل مي گيرد. هارتس هورن جهان منظم را همچون اندامي ارگانيک، به همراه انگاره اي از تحول و ارتباط حوادث در نظر مي گيرد و با برداشتي اجتماع وار از واقعيت، وحدت در عين کثرت را در جهان به نمايش مي گذارد. در اين تقرير، نظم طبيعت مصداقي از نظم اجتماعي محسوب مي شود. اين نظم کيهاني و فراگير مستلزم قدرتي نظم دهنده و متافيزيکي است. خداوندي که در اين برهان اثبات مي شود، واجد صفاتي است که هيچ نسبتي با خداي اديان توحيدي ندارد.