مقاله برهان وجوب و امکان ابن سينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۲۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: برهان وجوب و امکان ابن سينا
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجوب
مقاله برهان صديقين
مقاله ابن سينا
مقاله امکان
مقاله عليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرسش از وجود خدا از بنيادي ترين پرسش ها و دغدغه هاي فکري بشر بوده است. از رهگذر تلاش انديشمندان برهان هاي زيادي در اثبات وجود خدا سامان يافته که يکي از استوارترين و مهم ترين آنها برهان وجوب و امکان است. اين برهان به طور گسترده اي در ميان فيلسوفان اسلامي و غربي مورد پذيرش واقع شده و از آن تقريرهاي متعددي ارايه گرديده است. تقرير ابن سينا که صورت تفصيلي آن در کتاب اشارات و تنبيهات آمده است، يکي از تاثيرگذارترين آنهاست که در اين مقاله رهيافت او در ارايه اين برهان مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و قوت و اعتبار آن مورد تاکيد قرار مي گيرد. اين تقرير کامل ترين شيوه اي است که براي برهان وجوب و امکان ارايه شده و اساس بسياري از تقريرهاي ديگر است.