مقاله برهمكنش سيستم كانابينوئيدي و نيكوتيني در يادگيري احترازي غيرفعال در موش هاي كوچك آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۶۲ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: برهمكنش سيستم كانابينوئيدي و نيكوتيني در يادگيري احترازي غيرفعال در موش هاي كوچك آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله WIN55, 212-2؛ مكاميلامين
مقاله يادگيري احترازي غيرفعال
مقاله موش كوچك آزمايشگاهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: كانابينوئيدها اثرات متنوع و پيچيده اي بر روي اعمال شناختي سطح بالا اعمال مي كنند. به دليل همپوشاني بين گيرنده هاي نيكوتيني و كانابينوئيدي در برخي از ساختارهاي مغزي نظير هيپوكامپ پشتي، احتمال وجود برهمكنش بين سيستم كانابينوئيدي و نيكوتيني در زمينه كنترل اعمال شناختي وجود دارد. در اين مطالعه، اثر مكاميلامين بر يادگيري وابسته به وضعيت القا شده با WIN55,212-2 مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، از ۲۸۰ سر موش كوچك آزمايشگاهي نر نژاد NMRI استفاده شد. نمونه ها پس از بيهوشي در دستگاه استريوتاكسي قرار گرفتند و كانول گذاري دوطرفه در ناحيه CA1 هيپوكامپ پشتي انجام شد. بعد از طي دوره بهبودي هفت روزه، آزمون رفتاري با استفاده از دستگاه يادگيري احترازي غيرفعال مدل Step-down  انجام شد و ميزان تاخير حيوان در پايين آمدن از سكو به عنوان معيار حافظه اندازه گيري شد.
يافته ها: تزريق
WIN55, 212-2 و AM251 پس از آموزش، باعث تخريب حافظه گرديد. حافظه تخريب شده با تزريق WIN55, 212-2  به طور كامل با بكار بردن WIN55, 212-2 يا مكاميلامين در روز آزمون به حالت عادي بر گشت.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه گيرنده هاي نيكوتيني هيپوكامپ پشتي نقش مهمي در فراموشي ايجاد شده با WIN55, 212-2 و يادگيري وابسته به وضعيت القا شده با WIN55, 212-2 بازي مي كنند.