سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباسعلی علی اکبری بیدختی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مسعود خوش سیما – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

درون آمیختگی لایه چینه بندی شده پایدار در لایه امیخته تلاطمی درناحیه محدود در ازمایشگاه با اعداد ریچاردسون متفاوت مطالعه شده است. امواج درونی ایجاد شده در مرز شاره چینه بندی شده با شاره تلاطمی امیخته، انتشار می یابد. این امواج بخشی از انرژی تلاطمی را به این منطقه منتقل می کند که این مقدار انرژی متناسب با فرکانس شناوری محیط چینه بندی شده است. ساختار مدال این امواج در اندرکنش با فرایندهای تلاطمی نزدیک رمز ظاهر می شوند و نرخ غیر یکنواختی از درون آمیزی را ایجاد می کند که این غیر یکنواختی درون آمیزی تابع ضعیف تری از Ri نسبت به حالتی با نمایه چگالی پله ای است. همچنین وابستگی این درون آمیزی به عدد موج قائم مشخص که خود به عمق شاره چینه بندی شده و برش مقطعی افقی تانک وابسته است، مشهود است.