سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آرش فتحی – گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان، گروه فیزیک دانشگاه اصف
سعید جلالی اسد آبادی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، اصفهان، مرکز پژوهش دانش و فناوری نانو، دا
محمد گشتاسبی راد – گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان
حامد امینی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، اصفهان، انجمن علمی دانشجویی گروه فیزیک د

چکیده:

در این پژوهش برهمکنش های فوق ریز در مکان اورانیوم از ترکیب آنتی فرومغناطیس USb2 با استفاده از نظریه تابعی چگالی و روش امواج تخت بهبود یافته بعلاوه اوربیتالهای موضعی lo+APW بررسی شده است . وابستگی برهمکنش چهارقطبی هسته ای به ساختار مغناطیسی در این ترکیب مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج نشان می دهد که الکترونهای ۵f تمایل دارند که به خوبی با الکترون های رسانش هیبرید شوند