مقاله بروز مسموميت با خرزهره در يك راس اسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۵۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بروز مسموميت با خرزهره در يك راس اسب
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسموميت
مقاله خرزهره
مقاله اسب
مقاله الكتروكارديوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پوربازرگاني تقي
جناب آقای / سرکار خانم: مودب سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: تركي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدي محجوب
جناب آقای / سرکار خانم: مرجانمهر سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرزهره داراي گليکوزيدهاي قلبي بوده و به دليل تلخ مزه بودن به راحتي مورد مصرف دام ها قرار نمي گيرد. مصرف بسيار اندک از اين گياه خصوصا در مورد تک سمي ها که از حساسيت بيشتري در مقايسه با نشخوارکنندگان برخوردار هستند، باعث مرگ مي شود. در اين گزارش يك راس اسب بومي دو ساله با سابقه ضعف و بي اشتهايي به بيمارستان آموزشي و پژوهشي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران ارجاع داده شد. نشانه باليني برجسته اين دام افزايش شدت ضربان قلب بود که تا فاصله تهيگاه سمت چپ هم شنيده مي شد. الكتروكارديوگرافي در روز اول نشان دهنده تاكي كاردي بطني و در روز دوم بيان گر برادي کاردي و ريتم گريز بطني بود. يافته هاي هيستوپاتولوژيک بعد از مرگ بيمار، وقوع نكروز و دژنراسيون بافت ميوكارد را مشخص کرد. با مراجعه به محل نگهداري دام، حضور خرزهره در محيط زندگي بيمار و خبر دسترسي ناگهاني و مصرف اين گياه توسط دام حاصل آمد.