سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا بهارستانی – دانشگاه زنجان
مجید ادیب – دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله به چگونگی محاسبه بردار ویژه چپ غیر منفی یک ماتریس سطری تصادفی P، متناظر با مقدار ویژه مسلط آن (بردار ویژه متناظر با بزرگترین مقدار ویژه ماتریس)، به نام پیج رنک پرداخته می شود. به دلیل بدحالت بودن ماتریس P، از بهنگام شده رتبه یک آن به صورت P(c)=cP+(1-c)E، که در آن E، یک ماتریس رتبه یک می باشد، استفاده خواهیم کرد.