سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اصغر پاکروان – مدیر امور آب و فاضلاب کاشمر، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
مهدی اقبال سرابی – مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

چکیده:

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با زیر مجموعه امورها و ادارات خود در حدود ۶۵ شهر، یکی از بزرگترین شرکتهای خدماتی از بعد گستردگی محدوده جغرافیایی و تعداد مشترکین در کشور می باشد که از سالها پیش و در حدود بیش از یک دهه قبل دغدغه ارائه خدمات بهتر را داشته و برای تحقق آن تجربیاتی را اندوخته که یکی از آنها اتخاذ رویکردی است به منظور برون سپاری فعالیت های خدماتی خود در راستای ارائه خدمات بهتر و با صرفه تر.
اگر به حرکت های توسعه ای طی سالهای گذشته نگاهی داشته باشیم در میابیم که ما در زمینه ارائه خدمات کیفی و باصرفه به دنبال تکنیک ها و روش هایی بوده ایم که رویکرد برونسپاری در سالهای اخیر خود را به عنوان یکی از این ابزار معرفی کرده است. بعضی از شرکت ها در سالهای اخیر به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه و زمان تولید و ارائه خدمات، تمرکز بر روی مزیتهای اصلی رقابتی و به طور کلی افزایش اثر بخشی سازمان، اقدام به برون سپاری برخی فعالیت ها نموده اند و چنین به نظر می رسد که شرکت ها با برون سپاری فعالیت های خود به سازمان های تخصصی دیگر، بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند، تمرکز کرده و بدین طریق اثربخشی فعالیت های خود را به حداکثر برسانند. شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی در راستای ماموریت محوله به آن و به منظور انجام هر چه اثربخش تر، این وظیفه را بر خود تکلیف نموده تا با بهره گیری از شرکتهای محلی و بومی اقدام به واگذاری خدمات شهری در قالب یک بسته جامع بنماید. مجموعه اقدامات صورت گرفته و بهبود مستمر آنها منجر به اندوختن تجربه پبش روی است که از سال ۱۳۸۶ تاکنون محقق شده و توانسته شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی را در مسئله ای که مدیران ارشد با آن مواجه بودند و هستند و آن فقط برون سپاری نیست بلکه تعیین خدمتی است که باید برون سپاری شود یاری برساند و این موضوع نیازمند آن است که استراتژی های برون سپاری به روشنی معین شوند. در ادامه این تجربه سعی شده ضمن تشریح اقدامات، مروری بر تجربه کسب شده داشته باشیم تا بتوان از نتایج آن در دیگر سازمان ها که قطعا نیاز امروز آنها چگونگی و چرایی برون سپاری است بهره جست.