سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمود مصطفوی – شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران ایران

چکیده:

سازمانها نظامهای اجتماعی در تعامل با محیط می باشند که در دنیای امروز برای موفقیت باید سریع، انعطاف پذیر و همواره در حال بهبود باشند . در این راستا باید از تکنولوژی مناسبی استفاده نمایند یا بتوانند بین استراتژی و ساختار سازمانی هماهنگی لازم را برقرار نمایند . صنعت برق مجموعه ای تولیدی و خدماتی است ک ه در آن مجموعه توزیع به ارائه خدمات اقدام می نماید . با توجه به ویژگی تکنولوژی های خدماتی و اثراتی که بر سیستم های کنترل و ساختار سازمانی دارد ایجاب می کند که هسته فنی یعنی اعضای سازمان با مشتری تماس نزدیک داشته باشند . همچنین بر اساس اتخاذ استراتژی مشتری گر ائی، بکارگیری تکنولوژی جدید و تغییر ماهیت از بوروکراتیک دولتی به سودآوری، این شرکتها نیاز به اتخاذ بینش جدید و تغییر بنیادی دارند . در این مقاله ضمن بررسی وضعیت تکنولوژی، ساختار، استراتژی و نیروی انسانی در شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران براساس اطلاعات جمع آوری شده به روش مشاهده و مصاحبه، نشان داده شد که بیشترین صرفه جویی برای این شرکتها در این است که از خدمات سایر بخشهای فعال که در منطقه پراکنده شده اند استفاده نموده و فعالیتهای اجرائی خویش را به ایشان واگذار نماید، یا با استفاده از تکنولوژی های جدید مثلITبعد مکان و زمان را کاهشدهند. در این راستا ضمن تجدید ساختار جهت ایجاد هماهنگی با تکنولوژی و استراتژی، نسبت به تعدیل مناسب نیروی موجود اقدام نمایند، بعلاوه مدیران با توجه به میزان و چگونگی تاثیر این برنامه ها در روحیه و انگیزه افراد باید طوری برنامه ریزی نمایند که اثرات منفی حاصل از انجام تغییرات به حداقل کاهش یابد، همچنین بر اهمیت غنی سازی مشاغل و آموزش کارکنان، تاکید شده است.