سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کورش پرویزیان – دکترای مدیریت سیستم ها، دانشگاه تهران
فرزانه دهقان نیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه الزهرا ( س)

چکیده:

امروزه بسیاری از سازمان ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی و کاهش مخاطرات سرمایه گذاری ها، فرایند برون سپاری فعالیت های سازمانی را دنبال می کنند . اکنون، تعداد عمده ای از شرکت های معتبر در دنیا با تکیه بر مزیت های رقابتی خود، بخشی از فعالیت های سازمانی خود را برون سپاری نموده اند . اقدام برون سپاری زمانی راهبردی ( استراتژیک ) خواهد بود که با راهبردهای ( استراتژی های ) بلندمدت سازمان هم راستا شود . به عبارت دیگر، تعیین فرصت های برون سپاری و پس از آن، انتخاب نحوه و الگوی برون سپاری توسط ابزاری به نام برون سپاری راهبردی با راهبردهای سازمان مرتبط خواهد شد . در این مقاله سعی می شود ضمن معرفی برون سپاری راهبردی، روش های برون سپاری راهبردی بررسی شده و در نهایت، یک متدولوژی برای برون سپاری راهبردی در زنجیره ارزش سازمان ها ارائه گردد