سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین وزیری سابقی – دفتر سازماندهی و بهبود منابع انسانی شرکت برق منطقه ای تهران
بهروز عربی –

چکیده:

انسان به عنوان مهم ترین منبع تولید و زایندگی نقشی محور ی در فرآیند توسعه دارد از همین رو می گویند انسان هم هدف توسعه است هم ابزار آن . کشور ما ایران ، به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه سیاست ها و خط مشی های بسیاری را در جهت اشتغال این منبع مهم تدوین و به اجرا گذاشته است . این مقاله با نگاهی به برون سپاری در شر کت برق منطق های تهران، اشتغال زایی این شرکت را با اعداد و ارقام، بازشکافی ، و نقش و جایگاه این شرکت را در اجرای سیاست های اشتغال زایی کشور به تصویر می کشد.