مقاله برون گرايي معنايي؛ راهي براي رد تز قياس ناپذيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه فلسفه دين (نامه حكمت) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: برون گرايي معنايي؛ راهي براي رد تز قياس ناپذيري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قياس ناپذيري
مقاله انقلاب علمي
مقاله پارادايم علمي
مقاله نظريه بنيادين علمي
مقاله نظريه بافتي معنا
مقاله تز تغيير معنا
مقاله نظريه برون گرايي معنايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرواريد هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قياس ناپذيري در فلسفه علم مي گويد که پادايم ها/نظريه هاي علمي رقيب، هر چند از اصطلاحات واحدي استفاده مي کنند، اما راجع به موضوع واحدي سخن نمي گويند و در نتيجه، دانشمنداني که در پارادايم هاي علمي رقيب بسر مي برند يا از نظريه هاي بنيادين علمي رقيب دفاع مي کنند، حرف يکديگر را نمي فهمند. مقاله حاضر، کوششي است براي بررسي و نقد اين تز. مولف ابتدا با تمرکز روي دو مدافع اصلي اين تز، يعني توماس کوهن و فايرابند، آن را در بستر تاريخي خود توضيح مي دهد. سپس سعي مي کند مقدمات استدلال آنان بر اين تز را آشکار نمايد، و در نهايت تلاش مي کند با استفاده از نظريه برون گرايي معنايي در فلسفه زبان، يکي از مقدمات اصلي اين استدلال را رد کند. در توضيح اين نظريه، روي دو چهره اصلي اين جريان، يعني کريپکي و پاتنم، تمرکز خواهد شد. از نظر مولف، برون گرايي معنايي، راهي براي رد تز قياس ناپذيري است.