سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر نوفرستی – مرکز تحقیقات و مطالعات پیشرفته لیزر صنایع الکترونیک شیراز
بهنام عباسی – مرکز تحقیقات و مطالعات پیشرفته لیزر صنایع الکترونیک شیراز
مهدی عابدی – مرکز تحقیقات و مطالعات پیشرفته لیزر صنایع الکترونیک شیراز
ایمان کامل جهرمی – مرکز تحقیقات و مطالعات پیشرفته لیزر صنایع الکترونیک شیراز

چکیده:

تولید تپ های لیزری سبز رنگ در فاصله یابی و لیدارهای زیر آب بسیار مفید میباشند . در این مقاله چیدمان یک لیزر N d:YVO4 دمیده شده با لیزر نیمرسانا کلیدزنی Q شده به صورت غیر فعال با بلور Cr+4:YAG و تولید هماهنگ دوم آن با بلور KTP گزارش شده است . پارمترهای مختلف تپ لیزر از قبیل پهنای تپ ، انرژی و نیمرخ پرتو اندازه گیری شد که توافق بسیار خوبی با نتایج مقالات ارایه شده در این زمینه دارد.