سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم صدرموسوی – آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه
مهرنوش شمس فرد – آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه

چکیده:

استخراج نقش های معنایی عبارت است از یافتن ارتباطات معنایی میان یک گزاره و اجزای نحوی موجود در جمله. در این مقاله روشی برای برچسب زنی نقش های معنای موجود درجملات زبان فارسی ارائه شده است. معماری سیستم ارائه شده شامل دو بهش اصلی (۱) تشخیص گروه های نحوی (۲) انتساب نقش های معنایی به انها است. برای تشخیص گروه های نحوی موجود در جملات از تحلیگر نحوی سطحی مبتنی بر دستور ارائه شده در راستایپروژهاستفاده شده است و تعیین نقش های معنایی نیز از طریق یک روش مبتنی بر دستور انجام میپذیرد که از خصوصیات نحوی و معنایی نقش های نحوی و تطابق آن با خصوصیات نقش های معنایی جهت تعیین این نقش ها استفاده می نماید. نتایج ارزیابی هر دو بخش در انتهای مقاله نشان داده شده است.