سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا عفت نژاد – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی – معاونت امور انرژی وزارت نیرو
عباس محمدصالحیان – دفتر بهینه سازی مصرف انرژی – معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

شدت انرژی در کشوراز ۱۵/۸ بشکه معادل نفت به ازاء یک میلیون ریال تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۵ به ۴۱ بشکه معادل نفت خام در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت . نرخ رشد مصرف سرانه در سالهای ۱۳۶۵-۱۳۷۵ بطور متوسط ۵/۶ درصد بوده، در حالی که نرخ رشد متوسط در همین دوره ۳/۸ درصدبوده است . در صورت افزایش مصرف انرژی که سالانه ۸/۴ درصد بوده در آینده، کشور با چالشهای عمده ای در صادرات و تامین تقاضای انرژی روبرو خواهدشد . اتخاذ سیاسی منسجم و هماهنگ و فعال در مدیریت مصرف انرژی در چارچوب برنامه ملی انرژی و برنامه توسعه اقتصاد کلان امری اجتناب ناپذیر خواهد بود . از جمله بخش خانگی در حدود %۳۷ از مصرف انرژی کشور رابه خود اختصاص می دهد . یکی از روشهای کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی تعیین معیار مصرف انرژی و برچسب مصرف انرژی می باشد، که در حدود %۲۰ کاهش مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت .