سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وجیهه ثابتی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر
زهرا ماهور – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر
مازیار پالهنگ – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

بر چسب گذاری متن به صورت اتوماتیک یکی از جنبه های مهم پردازش زبان طبیعی است. بر چسب گذاری معمولا یک هدف نهایی نیست و در جنبه های دیگری مانند تشخیص گفتار، بازیابی اطلاعات، رفع ابهام معنی کلمات و پارس جملات قابل استفاده است. این پروژه از اولین بر چسب گذارها در زمینه فارسی محسوب می شود. در این کار، بر چسب گذار متن برای زبان فارسیی به دو روش احتمالی و بر مبنای تغییرپیاده سازی شد ه است کهبیشترین دقت بدست امده ۹۶/۰۵% است. پارامترهای مختلف پیاده سازی در مقاله به صورت جزئی تر توضیح داده شده است.