مقاله برکه خان و بيبرس: تاثير عوامل ديني- اقتصادي بر تعميق روابط تجاري آلتين اردو و مماليک بحري مصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: برکه خان و بيبرس: تاثير عوامل ديني- اقتصادي بر تعميق روابط تجاري آلتين اردو و مماليک بحري مصر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برکه خان
مقاله آلتين اردو
مقاله بيبرس
مقاله مماليک بحري
مقاله مصر
مقاله تجارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند يونس
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش قدريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکومت آلتين اردو از مهمترين هم پيمانان دولت مماليك بود؛ هر دو با مغولان در ايران خصومت بسيار داشتند و اين وجه مشترك در تحكيم روابط سياسي و تجاري آنان تاثير قابل ملاحظه اي داشت. پس از مرگ منگوقاآن، به دليل اختلافات خان هاي مغول بر سر جانشيني جنگ داخلي ايجاد و سلسله نزاع هايي ميان آنان و به گونه اي ويژه ميان دو حکومت رقيب و هم مرز آلتين اردو به فرماندهي بركه خان و مغولان به رهبري هلاكو آغازگرديد. درگيري هلاکو با برکه بر سر قدرت و اقدام او به قتل و غارت شهرهاي اسلامي خاصه بغداد و نابودي خلافت عباسي و نيز جانبداري از مسيحيان و بوداييان در تقابل با مسلمانان، خشم خان مسلمان آلتين اردو را به دنبال داشت و وجود دشمن مشترك هلاكو به نزديكي و هم پيماني دو حکومت اسلامي مماليك و آلتين اردو انجاميد. اين مناسبات حسنه سياسي روابط تجاري گسترده اي را نيز به دنبال داشت؛ حکومت مماليك به دليل درگيري در دو جبهه مغولان و فرنگان ناگزير بود به تقويت نيروي نظامي خود بپردازد. از اين رو بيبرس به تجارت برده از دشت قبچاق و بازارهاي وابسته به آن در آسياي صغير و سواحل درياي سياه روي آورد. در مقابل، برکه نيز با هم پيماني با بيبرس از مزاياي ايجاد رابطه با حکومتهاي هم پيمان مماليک نظير بيزانس، سيسيل، آراگون و قشتاله بهره مند گرديد .