مقاله برگردان داده هاي لرزه اي ميدان گازي سراجه و محاسبه تخلخل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: برگردان داده هاي لرزه اي ميدان گازي سراجه و محاسبه تخلخل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برگردان لرزه اي
مقاله امپدانس صوتي
مقاله مدل تخلخل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزينه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راه مستقيم دستيابي به خواص پتروفيزيكي در بررسي مخازن هيدروكربني، حفر چاه است و از آن جا كه اين عمل هزينه زيادي را در بر دارد، همواره تلاش بر استخراج اين خواص از ردهاي لرزه اي مي باشد. بدين منظور، روش هاي متعددي ابداع شده اند كه هر يك مزايا و معايب خاص خود را دارند. از ميان اين روش ها، برگردان لرزه اي، يكي از ابزارهاي بسيار مناسب جهت توصيف لرزه اي مخزن قلمداد مي شود. برگردان لرزه اي رد لرزه اي را به مدل بلوكي امپدانس تبديل كرده و به صورت يك واهماميخت عمل مي كند. امپدانس صوتي يك ارتباط قوي با تخلخل داشته و به عنوان يك مشخصه مفيد براي توصيف مخزن است. در اين مقاله از دو روش خارهاي پراكنده به شيوه برنامه ريزي خطي و بر مبناي مدل براي برگردان داده هاي لرزه اي دو بعدي ميدان گازي سراجه و ساخت مدل امپدانس استفاده شده است. با به كارگيري اين مدل و ايجاد يك رگرسيون خطي، مدل تخميني تخلخل به دست مي آيد.