سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر تائبی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی دهنوئی – کارشناس ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

چکیده:

در کشور ما و خصوصاً در چند شهر بزرگ صنعتی آن، فاضلاب بسیاری از صنایع، بدون تصفیه موثر و کافی به محیط پذیرنده هدایت شده و علاوه بر به مخاطره انداختن بهداشت عمومی، باعث آلودگی منابع آب و خاک می گردند. لذا انجام تحقیقات جدی و کاربردی در خصوص برخورد با معضل تصفیه این فاضلابهای ضرورت دارد. در این تحقیق به منظور بررسی میزان آلاینده های فاضلاب صنعتی صنایع مختلف ، اهداف:(۱) ارائه الگوی کلی به منظور طبقه بندی صنایع به لحاظ کیفیت فاضلاب تولیدی آنها، (۲) ارائه الگوی کلی به منظور برآورد بار آلودگی صنایع مختلف و (۳) مطالعه موردی صنایع استان اصفهان به عنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور به منظور برآورد بار آلودگی فاضلابهای صنایع آن، مد نظر قرار گرفته اند. به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده، صنایع برحسب نوع تولیدات، به ده گروه اصلی طبقه بندی شدند که صنایع هر یک از گروهها نیز برحسب کیفیت فاضلاب آنها به زیر گروههایی تفکیک شدند. از بین صنایع هر زیر گروه مولد فاضلاب صنعتی، تعدادی به عنوان نمونه در صنایع استان اصفهان انتخاب و از فاضلاب آنها، حداقل یک و حداکثر سه نوبت نمونه برداری شد. هم چنین از پساب واحدهایی که دارای تصفیه خانه بودند. نمونه گیری به عمل آمد و سپس پارامترهای کیفی فاضلاب واحدهای مورد بررسی، در آزمایشگاه تعیین شدند. براساس نتایج جمع آوری شده، بار آلودگی واحد در هر کارخانه تعیین و از آنجا بار آلودگی واحد در هر یک از زیر گروهها تعیین گردید. سپس بار آلودگی سالانه در هر زیر گروه و هر گروه از صنایع مولد فاضلاب صنعتی استان اصفهان تعیین شد.براساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که (۱) کیفیت فاضلاب صنایع در هر یک از زیر گروهها با هم تفاوتهای گسترده ای دارد به طوری که این موضوع، صحت طبقه بندی انجام شده را به اثبات می رساند(۲) بار آلودگی واحد تعیین شده در هر زیر گروه از صنایع را می توان به صورت تقریبی در هر استان برای تعیین بار آلودگی سالانه فاضلاب صنایع آن به کاربرد،(۳) مقایسه بار آلودگی تولیدی و ورودی به محیط توسط صنایع استان اصفهان، نشاندهنده آن است که در شرایط فعلی بخش اعظم بار آلودگی فاضلابهای صنایع استان اصفهان(حدود سه چهارم) بدون تصفیه وارد محیط پذیرنده آنها می گردد و (۴) صنایع نساجی و چرم علاوه بر اینکه بیشترین تعداد را در صنایع استان به خود اختصاص داده، بیشترین سهم را نیز در آلودگی محیط داراست.