سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مومیوند – ‐استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

قیمت تمام شده چالزنی و آتشباری شامل قیمت تمام شده انفجار اصلی توده سنگ برجا، انفجار ثانویه و کار اضافی لودر و گاها بولدوزر به علت وجود قطعات بزرگ سنگ آتشباری شده است. در این تحقیق به شیوه ای واقعی به صورت مطالعه موردی هزینه چالزنی، هزینه مواد منفجره، هزینه دستمزد آتشباری، هزینه انفجار ثانویه و هزینه کار اضافی لودر و گاها بولدوزر به علت وجود قطعات بزرگ سنگ آتشباری شده تعیین شد. ٤١ درصد هزینه چالزنی و آتشباری توده سنگ برجا مربوط به چالزنی و ٥٩ درصد آن مربوط به بخش های مختلف آتشباری است. به رغم این که قله های سنگ در انفجار ثانویه دارای وجوه آزاد هستند و خرج ویژه برای خرد نمودن قله های سنگ دارای مقدار کمی است، انفجار ثانویه دارای هزینه بالایی است. ٣٧ درصد قیمت تمام شده انفجار ثانویه مربوط به هزینه چاشنی الکتریکی است اما ٢ در صد قیمت تمام شده انفجار اصلی توده سنگ برجا مربوط به هزینه چاشنی الکتریکی است. نتایج نشان داد. قیمت تمام شده انفجار ثانویه و کار اضافی لودر و گاها بولدوزر به علت وجود قطعات بزرگ سنگ آتشباری شده ۱/۷۸برابر قیمت تمام شده انفجار اصلی است.