سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا نوریزدان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد – گروه زمین شناسی
غلامرضا خانلری – دانشگاه بوعلیسینا همدان – گروه زمین شناسی
مجتبی حیدری – دانشگاه بوعلی سینا همدان – گروه زمین شناسی
محمدرضا مهدویفر – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

شهر خرم آباد بواسطه شرایط مورفولوزیکی و توپو گرافی محل استقرار آن همواره از لحاظ ریزشهای سنگی ( Rock Fall) بویژه در بخش شرقی و شمال شرقی تهدید می گردد . در این پژوهش براساس روش ابداع شده توسط Pierson ولی با انجام Hazard Rating System) RHRS برخی اصلاحات برای کاربردی کردن روش مذکور در مناطق شهری موسوم به روشRock Fall ( مناطق مذکور از لحاظ خطر ریزش های سنگی احتمالی در اثر عوامل محرک بویژه بار های دینامیکی ناشی اززلزله و رعد و برق کلاس بندی شده اند . با توجه به نتایج بدست آمده و نقشه های تهیه شده در محیط GIS مشخص شده است که در برخی از مناطق شهری با تمرکز جمعیتی بالا از لحاظ خطر درزمره مناطق با خطر بالا قرار می گیرند و لازم است تا با اتخاذ برخی تمهیدات پیشگیرانه از جمله تغییر کاربری اراضی، میزان خسارات وارده در اثر گسیختگی های احتمالی را کاهش داد .