سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود مازادی – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

یکی از پدیده های مهم در رابطه با حالات گذرای ترانسفورماتورها، رابطه ولتاژهای ضربه کلیدزنی و صاعقه انتقالی از سیم پیچ فشارقوی به سیم پیچ فشار ضعیف است .
تجزیه و تحلیل ولتاژهای انتقالی، به اطلاعاتی در مورد نوع ولتاژ ورودی و نیز پارامترهای ترانسفورمر نیاز دارد . مدلی که در این مقاله مطرح است، مدل مشروح می باشد که در آن با استفاده از مدل مشروح سیم پیچ اولیه همراه با مدل مشروح سیم پیچ ثانویه و ارتباط خازنی و سلفی بین آنها، مدل مشروح جامع ترانسفورمر بدست می آید . در این مقاله بوسیله شبیه سازی تأثیر هدایت عایقی بین دو واحد سیم پیچی و خازن کوپلاژ بین سیم پیچ اولیه وثانویه، بر دامنه اضافه ولتاژهای سیم پیچهای ترانسفورمر ( مخصوصاً ثانویه ) بررسی می شود . همچنین امکان بروز پدیده تشدید در سیم پیچ ثانویه بررسی می گردد .