مقاله بزه هاي سازمان يافته، امنيت و پليس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۷۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بزه هاي سازمان يافته، امنيت و پليس
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزه هاي سازمان يافته
مقاله امنيت
مقاله پليس
مقاله پيگرد
مقاله پيشگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالي پور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نگاه حقوق کيفري بزه هاي سازمان يافته تنها يک ويژگي برجسته دارد و آن شيوه انجام به طور برنامه ريزي شده، است. اين نکته نشان مي دهد اين دسته از بزه ها در سنجش با ديگر بزه ها دسته اي نوين نيستند و بر وارونه آن هر بزه عمدي را مي توان به طور سازمان يافته انجام داد. در عين حال، در بزه شناسي، بزه هاي سازمان يافته جدا از شيوه ارتکاب که چهره راستين آن است، دو ويژگي ديگر را نيز دارا است که يکي در مالي بودن و ديگر در فراملي بودنش است. سه ويژگي بالا هنگامي که با کنشگران (فاعلان) بزه سازمان يافته پيوند داده مي شود؛ نقش امنيت به عنوان موضوع اين بزه ها آشکار مي شود. با اين حال، بر وارونه تروريسم که بيشتر بر ضد شهروندان بيگناه رخ مي دهد، بزه هاي سازمان يافته رفتارهايي بر ضد امنيت اقتصادي و امنيت ملي اند. پيگرد آنها از سوي پليس به هيچ روي سنجش پذير با بزه هاي خياباني و خشونت آميز نيست. به دليل پيوند بزهکاران سازمان يافته با قدرت و نيز به جهت گرامي داشتن ظاهري قانون و پاس داشتن هنجارها از سوي آنان، پليس در شناخت و پيگرد اين دسته از بزهکاران، پيروزي چشمگير نداشته است.