مقاله بسترسازي توسعه صادرات با تاكيد بر محدوديت ها، محرك ها و عملكرد صادراتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بسترسازي توسعه صادرات با تاكيد بر محدوديت ها، محرك ها و عملكرد صادراتي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه صادرات
مقاله محدوديت هاي صادرات
مقاله محرك هاي صادرات
مقاله عملكرد صادراتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناطق محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نياكان لاهيجي نازيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنچه در دهه هاي اخير بيش از پيش نمود پيدا كرده است، بين المللي شدن تجارت و روي آوردن شركت ها به بازار جهاني است. در اين شرايط شركت ها از طرق مختلف مي كوشند تا كالاها و خدمات خود را در سرتاسر دنيا به فروش برسانند و سود خود را حداكثر سازند. در اين ميان صادرات يكي از راهكارهايي است كه بيشترين كاربرد را براي بين المللي شدن شركت ها داشته است. شركت ها با صادارت مي توانند با كمترين درگيري در فعاليت هاي محلي محصول خود را در بازارهاي خارجي عرضه كنند.
در اين مقاله با توجه به اهميت فوق العاده صادرات براي بنگاه هاي داخلي به مروري جامع بر مباحث صادرات پرداخته ايم. اين مباحث شامل مروري بر محرك ها و انگيزه هاي شركت ها براي شروع به صادرات، موانع و مشكلات پيش روي صادركنندگان و در نهايت مدل هاي عملكرد صادراتي كه بيان كننده عوامل تاثيرگذار بر بهبود عملكرد صادراتي مي باشند، هستند.
هدف نهايي ما در اين مقاله دستيابي به چارچوبي مناسب در جهت بسترسازي توسعه صادرات با جمع بندي از نتايج تحقيقات قبلي در قالب رويكردي جامع مي باشد كه مي تواند با كمك به برنامه ريزي جامع توسعه صادرات، كمكي هر چند اندك در زمينه دستيابي به اهداف توسعه صادرات غيرنفتي در كشورمان باشد.